חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

מצב הפרוייקט

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

חניון "חנה וסע", המכיל כ- 1,900 מקומות חניה, קרוב למיצוי הקיבולת.

מאחר שכך, חברת כביש חוצה ישראל פועלת על מנת להכפיל את קיבולת חניון הנתיב המהיר, על ידי בניית קומת חניה נוספת.

הסבר כללי על המיזם וההליך הסטטוטורי להגדלת קיבולת מקומות החניה במתחם:

מתחם "חנה וסע" הסמוך למחלף שפירים והנתיב המהיר בכביש מס' 1 בכניסה לתל אביב, הינו מיזם תחבורתי -  סביבתי מובהק, שהוקם מטעם ממשלת ישראל ומכח תכניות מאושרות מס' מח/150 ומח/150/ 1.

המתחם פועל בהצלחה מזה כשבע שנים ותורם משמעותית להפחתת הגודש בכניסה לתל אביב והמע"ר, ועל ידי כך תורם לאיכות הסביבה, הפחתת זיהום אויר ולאיכות החיים.

לאורך השנים, מתרחש במתחם הליך הדרגתי, אך קבוע, של גידול בכמות כלי הרכב החונים בו.  

התכנית להקמת מפלס נוסף לחניה בחניון חנה וסע שפירים – קודמה ע"י החברה כתכנית לתשתית לאומית (תתל/ 66) בוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) של מינהל התכנון.

התכנית לוותה במסמך סביבתי ונופי וכללה הליך סטטורי מלא ובכלל זה סיור חברי הועדה בשטח החניון, דיון מליאת הועדה להעברת התכנית להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור, דיון בהערות והשגות שהתקבלו, אישור  התכנית במליאת הות"ל ואישור התכנית בממשלה.

ההליך הסטטוטורי ארך כשנה וחצי והתכנית פורסמה לאישור ב- 6.12.2015.

מטרת תתל/66 הינה הגדלת קיבולת מקומות החנייה במתחם ע"י בניית קומת חנייה מעל החניון הקיים, על-מנת לתת מענה מיידי לגידול המהיר בכמות כלי הרכב החונים במתחם בהווה, ובעתיד פתיחת קווי שאטלים נוספים, כל זאת תוך צמצום הפגיעה בפעילות החניון הקיים למינימום האפשרי בזמן הבנייה. 

התכנית  מציעה קומת חנייה עילית, במקום  חניון תת-קרקעי (המאושר במח/ 150).


 

לחצו להגדלה

   

הנתיב המהיר במספרים:

מדי יום נוסעים בנתיב המהיר כ- 9,000 כלי רכב בממוצע.

מתוך 9,000 כלי הרכב הנ"ל, כ- 1,000 הם רכבי תחבורה ציבורית הפטורים מתשלום, כ- 500 הם כלי רכב בעלי תפוסה גבוהה, הפטורים אף הם מתשלום (במידה שעברו בעמדת קבלת הפטור במתחם חניון "חנה וסע") וכ- 100 כלי רכב מתוכם הם רכבים הנושאים תג נכה ("תו כחול") המקנה פטור מתשלום.

כל יתר כלי הרכב חייבים בתשלום אגרה, בהתאם לסכום האגרה המופיע על גבי השלט שלפני הכניסה לנתיב, בעת שכלי הרכב חלף על פני השלט.

ברכבי ההסעות ("שאטלים") נוסעים מדי יום כ- 4,500 נוסעים, הנחלקים בין מעל ל- 300 סבבים, בשני הקווים הפעילים כיום: קו הקריה-עזריאלי בתל אביב וקו סובב בורסה ברמת גן. 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE