חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

ארכיאולוגיה

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

כביש חוצה ישראל והמחקר הארכיאולוגי - חיים בצוותא/ראובן לבאון

כבר בימים הראשונים לייסודה של חברת כביש חוצה ישראל היה ברור, כי הארכיאולוגיה היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על התכנון, ובהמשך - על הביצוע, של סלילת הכביש.

בארץ שלנו, המשופעת באתרים ארכיאולוגיים, בבואנו לקבוע תוואי לכביש מהיר, חובה לוודא, במידת האפשר, כי אכן ניתן יהיה לממש את תכנית הסלילה מבלי לפגוע באתרים חשובים לאורך הדרך.

בקיץ 1993 יצא לדרך הסקר המקיף הראשון על פי הנחייתו של מנכ"ל הכביש דאז, מר יהודה כהן (2010-1993). הסקר, שלהיקפו אין תקדים, בחן את המרחב שבין צומת עירון בצפון לצומת שורק בדרום. על סמך ממצאי הסקר, עבדנו בשיתוף עם רשות העתיקות, בסיועם של גופי מחקר אוניברסיטאיים. בדרך הארוכה שעברנו יחד, גיבשנו לא מעט נהלים, הליכים וטכנולוגיות שהיו לתקדים בארץ, ובהם: 

  1. קביעת מקטעי בדיקה המבוססים על אתר מרכזי ואתרי לוויין.
  2. הגדרת שלבי עבודה ברורים: סקר ראשוני, חפירות בדיקה ראשוניות (חתכים באמצעות כלים מכניים), חפירות בדיקה מפורטות וחפירות הצלה.
  3. הסתייעות בבעל תפקיד מקצועי בכיר, שייצג את החברה מול רשות העתיקות לקביעת צורכי המחקר האקדמי.
  4. מינוי בעל תפקיד בכיר ברשות העתיקות, שירכז את כלל הסוגיות המקצועיות והלוגיסטיות אל מול החברה.
  5. שילוב מוגבר של ציוד מכני ומערכות עזר מכניות.
  6. גיבוש מאפייני התקשרות, אשר יתוו את מהלך המשימה עד להשלמת המחקר, כולל עיבוד חומר ופרסומו (יש לציין כי לא תמיד הצלחנו בכך, וכי יש מחקרים שטרם הושלמו וטרם פורסמו, אף על פי שהכביש פתוח לתנועה יותר משש שנים).
  7. שילוב ראוי בין פעולות הליווי והפיקוח הארכיאולוגי לעבודות הסלילה בפועל.

מבלי משים, סייענו ליצירת חתך יוצא דופן לאורכה של המדינה, אשר תרם, בדיעבד, ללימוד תקופות ותרבויות מגוונות שהמידע עליהן היה חלקי או חסר. בעל כורחנו, נקלענו לעתים לעימות חריף, המלווה את המדינה במרוצת שנות קיומה, בין צורכי הפיתוח לבין דרישות "מקדשי קברי ישראל". היו מקרים שבהם טרחו גורמים קיצוניים לפעול נגד סלילת הכביש, גם באמצעים אלימים מאוד. לצערי, נכון למועד כתיבת דברים אלו, סוגיה זו טרם באה על פתרונה. 

במהלך כל פעילותנו, השתדלנו להדגיש את המימד הציבורי – החינוכי של החפירות לאורך הכביש. לפיכך, שילבנו בעבודתנו גם פעולות הצלה ושימור: העתקנו גת מרשימה לחצר מרכז בקרת התנועה בנחשונים; שימרנו קטע ייחודי מאמת המים ברמלה; הסטנו את תוואי הכביש סמוך למושב שדה משה כדי להציל מכלול גתות ייחודי והקמנו חצר ייחודית לתצוגה וללימוד בכפר הנוער בן שמן. כמו כן, בסיועם של אנשי תחום אוצרות ברשות העתיקות, הקמנו במשרדי החברה תצוגה של ממצאים ייחודיים, מרשימים, מן החפירות.

אסיים במשוואה שהגדרתי לפני לא מעט שנים, ועל פיה "ארכיאולוג שמח = מהנדס עצוב". עם זאת, ייאמר לזכותנו שהתאמצנו, ולבסוף הצלחנו - רשות העתיקות וחברת כביש חוצה ישראל - למצוא יחד את שביל הזהב, כך שהמורשת נשמרה ואף הכביש נסלל.

 

לגלריית תמונות >>

http://www.israelhayom.co.il/article/404611

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE