חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

מפער הקישון

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

במפער הקישון עוברות מספר תשתיות לאומיות - כביש חוצה ישראל (כביש מס' 6), מסילת העמק ורצועת הגז הטבעי.

לנוכח הרצון להתייחס לשלושת התשתיות בראיה מרחבית לאומית אינטגרטיבית, הכריזה ממשלת ישראל על "רצועת כביש 6" - תוך התייחסות לשלוש התשתיות הארציות כחטיבה אחת בתחום מפער הקישון (במעמד זהה לכביש 6 בהקשר של היכולת להקצות קרקע חלופית כפיצוי בהתאם להוראות חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה - 1994).

לבקשת משרד ראש הממשלה ורשות מקרקעי ישראל, מהווה חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן: "החברה") את זרוע הביצוע להסדר הקרקעות עם בעלי הזכויות בקרקעות מפער הקישון. 

החברה פועלת למתן פיתרון משולב לכלל ההפקעות של כביש מס' 6, מסילת העמק והגז הטבעי, בדגש של אפשרות למתן פיצוי בקרקע חלופית, בהתאם להחלטות הממשלה שיפורטו להלן והדין החל בעניין. 

העבודות לסלילת כביש 6 בעיצומן, העבודות לסלילת תוואי רכבת העמק הושלמו, ורכבת ישראל החלה בפעילות סדירה בקו חיפה - בית שאן ובנוסף הושלמה הטמנת צינור להובלת הגז הטבעי. 

נתקבלו 4 החלטות ממשלה בהקשר למתווה פיצויים יחודי לבעלי הזכויות במפער הקישון:

החלטה מס' 1308 מיום 31.01.10

החלטה מס' 1537 מיום 21.03.10

החלטה מס' 2276 מיום 15.09.10

החלטה מס' 2328 מיום 14.12.14

בהחלטות אילו נקבע, בין היתר, כדלהלן:

פיצוי בגין הפקעת "רצועת כביש 6" באמצעות מתן קרקע חליפית - קרקע חליפית בייעוד חקלאי במפער הקישון תמורת קרקע מופקעת על בסיס דונם תמורת דונם ועל בסיס שומת יחסי המרה במקומות אחרים.

בהפקעה בשיעור של 75% ומעלה משטח החלקה - יינתן פיצוי בקרקע חליפית על שטח החלקה בשלמותה.
קביעת מנגנון של שופט מוסכם (בורר) שניתן לפנות אליו בסוגית יחסי המרה, ובשאלה האם נגרם נזק ממשי ליתרת החלקה שלא הופקעה.

בהפקעה בשיעור שבין 26%-75% משטח החלקה, ובכפוף להחלטה של הבורר לגבי חוסר יכולת לעיבוד ממשי של יתרת החלקה שלא הופקעה כאמור מזכה אף היא בפיצוי מלא.
מינוי החברה,כאמור, כאחראית על ניהול הסדר הקרקעות הכללי, לרבות המשא ומתן הפרטני עם בעלי הקרקעות, אשר זכאים לפיצוי בקרקע חלופית על פי החלטות הממשלה. 
לאחרונה התקבלה הבהרה ממשרד המשפטים, לפיה פיצוי בגין הפקעת "רצועת כביש 6", באמצעות מתן קרקע חליפית על בסיס דונם תמורת דונם, תינתן גם לקרקעות בייעוד חקלאי באיזור היישובים דלית אל כרמל ועוספיה.
רשות מקרקעי ישראל הקצתה לצורך מתן פיצוי בקרקע לפרוייקט זה, מאגר קרקעות חלופיות בישובים דלית אל כרמל ועוספיה, באיזור מפער הקישון, באיזור בת שלמה- אליקים וביישובים נוספים: אום אל פחם, איבטין, תמרה, פרדיס, איכסל, ירכא, פקיעין ועוד.
לשם קידום החלטות הממשלה, מינתה חברת כביש חוצה ישראל צוות מקצועי ייעודי למשימה. החברה, באמצעות הצוות המקצועי, איתרה את בעלי הזכויות בתחום השטח המופקע ושלחה, מספר פעמים, הודעות אישיות לכל בעלי הזכויות בדבר הזכאות להצטרף להסדר הפיצוי היחודי. כמו כן, פרסמה החברה הודעות על כך באמצעי התקשורת השונים. הצוות המקצועי נפגש עם מרבית בעלי הזכויות בקרקע, בוצעו מדידות של הקרקעות המופקעות ונערכו פרוטוקולים לצורך תיעוד המצב הקיים של השטחים המופקעים והמחוברים בשטח. על פי בקשת בעלי הקרקעות, מתקיימים סיורים להצגת הקרקעות המיועדות לחילופין בתחום מפער הקישון, דלית אל כרמל בעוספיה וישובים נוספים.
עם חלק נכבד מבעלי הזכויות כבר נחתמו הסכמים לפיצוי בגין ההפקעות והושלמו הליכי מתן הפיצוי, בין בקרקע ובין בכסף. 

בעלי הזכויות בתחום פרויקט "מפער הקישון" שטרם עשו כן, מוזמנים בזאת לפנות אל החברה, ללא דיחוי, על מנת להשלים את ההליכים הדרושים, לצורך קבלת הפיצויים בגין הפקעת הקרקע, בהתאם ובכפוף להחלטות הממשלה והדין החל בעניין.

לפניות ובירורים בנושא הנדון ולתאום פגישה עם הצוות המקצועי, יש לפנות בהקדם לאגף נכסים לגב' קסניה לאופר, טל': 04-6668433 פקס: 04-6668437 או באמצעות מייל לאגף הנכסים בחברה liran@hozeisrael.co.il

מפער קישון

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE