צילום: TERRASCAN

פרטי מכרז

מכרז פומבי למתן שירותי הקלטה, הקלדה, תמלול ועריכת פרוטוקולים
Open
 • מספר מכרז
  720035
 • תחום
  שונות
 • תאריך פרסום מכרז
  31/05/2020
 • תאריך אחרון להגשה
  25/06/2020
 • מועד אחרון להגשת שאלות
  09/06/2020
 • נדרש תשלום דמי הגשה למכרז
  לא
 • ערבות הצעה
  לא